Jelen dokumentum A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete (a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról) által teremtett lehetőségek rövid összefoglalására szolgál, a vállalkozói szerződés megkötése előtt kérjük mindenképp olvassa el a rendeletet, valamint tájékozódjon egyéb forrásokból is.

A lakásfelújítási támogatás célja:

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése.

Kinek szól?

A támogatást az(ok) veheti(k) igénybe, aki(k) legalább egy gyermeket vár(nak) vagy nevel(nek) és az alábbi fő feltételeknek megfelel(nek):

• Az elmúlt 12 hónapban, maximum 30 nap megszakítással, folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik.
• Köztartozás mentes.
• Az igénylő és az igényléskor figyelembe vett gyermeknek legalább egy éve a támogatással érintett lakásban, lakóhellyel kell rendelkeznie, továbbá abban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
• Házaspárok és élettársak mellett a különélők, elváltak és egyszülős családok is igénybe vehetik.
• Különélők esetén az a fél jogosult támogatásra, aki neveli a gyereket, 1-1 gyereket nevelők esetében a támogatás megosztható, továbbá az egyik fél lemondhat a másik javára így akár a teljes összeg igénybe vehető.
• A támogatás igényléséhez legalább 12 hetes magzat vagy egy 25. életévét be nem töltött gyerek együttélése szükséges.
• Az általános eseteken (munkavállalás, egyéni vagy társas vállalkozás, közalkalmazott, stb.) túl az álláskeresési járadék, nyugdíj melletti munkaviszony és hallgatói jogviszony sem kizáró ok.

A támogatás összesen egy alkalommal vehető igénybe.

Mire vehető igénybe?

A támogatás a kormányrendelet 6.§ szerinti tevékenységekre vehető igénybe, melyek az alábbiak:
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
térburkolat készítése, cseréje,
télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási szerkezet megerősítése,
• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

 

A lakásfelújítási támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint, az alábbi feltételek szerint:
• A támogatás mértékében az anyagköltség és a munkadíj 50-50%-os arányban szerepelhet
• Csak olyan vállalkozó által kiállított számla fogadható el, aki nem minősül az igénylő közeli hozzátartozójának, élettársának vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő, vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.
• Nem fogadható el 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla, továbbá olyan számlák melyeket CSOK keretében az igénylő már elszámolt.
• A vállalkozói szerződés alapján az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított számláknak az igénylő nevére kell szólnia.

A lakásfelújítási támogatás igénylésének menete, elbírálása, kifizetése

A lakásfelújítási támogatást a Magyar Államkincstár a munkalatok elvégzését követően utólag bírálja el és folyósítja, az alábbi folyamat szerint:
• A támogatott felújítások elvégzésére a kormányrendelet hatályba lépését követően megkötött vállalkozói szerződés alapján van lehetőség, melyhez csatolni kell az alábbiakat:
o Részletes vállalkozói szerződést (amennyiben a vállalkozó biztosítja az anyagokat akkor anyag- és munkadíj szerinti bontásban),
o Anyag- és munkadíjakról szóló számlák kifizetési igazolását,
o Kitöltött számlaösszesítő formanyomtatványt,
o Az igénylő és az igénylésnél figyelembe vett gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványai, továbbá személyi igazolvány másolatait,
o 12 hétnél idősebb magzat esetén orvosi igazolást, továbbá a születést követő 60 napon belül születési anyakönyvi kivonat benyújtásának vállalását,
o Több lakásból álló közös tulajdon esetén használati megállapodás vagy bírósági ítélet,

• A lakásfelújítási támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
• Az igénylést a kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a kincstár elektronikus felületén, postai úton vagy személyesen kormányablaknál lehet benyújtani.

• Az elbírásásra a beérkezést követően 30 nap áll rendelkezésre, az elbírálás során a kincstár ellenőrzi az igénybevételi feltételek meglétét és megállapítja a támogatás összegét. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség. Pozitív elbírálás esetén az elbírálást követő 5 napon belül történik a folyósítás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

• A lakásfelújítási támogatás jogszerű igénybevételét a kincstár az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal bevonásával a kifizetést követő 180 napon belül ellenőrizheti. Jogosulatlan igénybevétel esetén a támogatás kamattal növelt összegének visszafizetése szükséges.

Példa az igényelhető lakásfelújítási támogatás összegére

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák: 

1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
Munkadíj: 1.500.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

2. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
Munkadíj: 1.000.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.

3. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft
Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
Munkadíj: 0,- Ft
Kifizethető támogatás: 0,- Ft
A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

Gyakran ismételt kérdések

Jelen dokumentum A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete (a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról) által teremtett lehetőségek rövid összefoglalására szolgál, a vállalkozói szerződés megkötése előtt kérjük mindenképp olvassa el a rendeletet, valamint tájékozódjon egyéb forrásokból is.

 

 

Miért válasszon minket?

Hogy pontosan azt kapja, amit szeretne!

lakásfelújítási támogatás

Telefon

Címünk

4026 Debrecen Bethlen u.

FAcebook

www.facebook.com/arkbau.hu